Szukalski, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Szukalski, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Łąki twoich obietnic

Rok wydania: 1995

Tytuł: SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz

Rok wydania: 1975

Tytuł: Gdy śliczna panna

Rok wydania: 1987

Tytuł: Drums dream

Rok wydania: 2017

Tytuł: Integralnie

Rok wydania: 2001

Tytuł: Historie prawdziwe

Rok wydania: 1991

Tytuł: Historie prawdziwe

Rok wydania: 1991

Tytuł: Gwiazdozbiór

Rok wydania: 1988

Tytuł: Sprzedawcy glonów

Rok wydania: 1974

Tytuł: Sprzedawcy glonów

Rok wydania: 2006

Tytuł: Bluffmania

Rok wydania: 1983

Tytuł: Absolutnie

Rok wydania: 1991

Tytuł: Sen szaleńca

Rok wydania: 1987

Tytuł: Sen szaleńca

Rok wydania: 1994

Tytuł: To mój blues

Rok wydania: 1989

Tytuł: Winobranie

Rok wydania: 2017

Tytuł: Album

Rok wydania: 1990

Tytuł: Osobista kolekcja I

Rok wydania: 2001

Tytuł: SBB w filharmonii, akt 1

Rok wydania: 2004

Tytuł: SBB w filharmonii, akt 1

Rok wydania: 2005

Tytuł: Sikorki

Rok wydania: 2004

Tytuł: Sikorki

Rok wydania: 2006

Tytuł: Wołanie o brzęk szkła

Rok wydania: 2004

Tytuł: Wołanie o brzęk szkła

Rok wydania: 2005

Tytuł: Wołanie o brzęk szkła

Rok wydania: 2008

Tytuł: Wołanie o brzęk szkła

Rok wydania: 2003

Tytuł: Józefina

Rok wydania: 1981

Tytuł: Ambitus extended

Rok wydania: 1983

Tytuł: Wojna światów: następne stulecie

Rok wydania: 1982

Tytuł: Radioaktywny

Rok wydania: 1989

Tytuł: Radioaktywny

Rok wydania: 1993

Tytuł: Zdzisława Sośnicka

Rok wydania: 1974

Tytuł: Grechuta

Rok wydania: 2001

Tytuł: Zamyślenie

Rok wydania: 2003

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 14.10.2016].

3. 

http://jazzforum.com.pl/index.php/main/news/zmar-tomasz-szukalski
Jazz Forum [odczyt: 08.01.2021].