Szymański, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Szymański, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szymański, Aleksander

Pseudonim:

Ali

Data urodzenia:

2 marca 1902

Data śmierci:

28 lipca 1944

Informacje

Pochodził ze wsi Rzeczyca Ziemiańska w powiecie Kraśnik. Szkołę średnią ukończył w Kraśniku. Następnie wyjechał do Warszawy i podjął studia na Uniwersytecie. Tam też zetknął się z ruchem lewicowym. W 1925 r. współdziałał w organizowaniu Stowarzyszenia Akademickiego Niezależnej Młodzieży Ludowej. W 1931 r. wszedł w szeregi KPP. Podczas okupacji przebywał na terenie rodzinnej wsi. Był jednym z założycieli podziemnej Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej na terenie powiatu kraśnickiego. W 1941 r. redagował „Biuletyn” RChOB. W styczniu 1942 r., po nawiązaniu kontaktów organizacyjnych, wszedł do okręgowych władz Polskiej Partii Robotniczej, zaś w czerwcu 1944 r. objął funkcję sekretarza PPR w II Obwodzie Lubelskim. Współtworzył oddział partyzancki Gwardii Ludowej im. Bartosza Głowackiego, pisał artykuły do prasy podziemnej, prowadził pogadanki na partyzanckich biwakach, a także opracowywał powstające w lesie utwory. Był w tym czasie współredaktorem „Ostatnich wiadomości” oraz „Żołnierza Lubelszczyzny”, organu Sztabu Obwodowego Armii Ludowej. Poległ w przeddzień wyzwolenia ziemi lubelskiej w rejonie lasów gościeradowskich w powiecie Kraśnik[1].

Bibliografia