Teslar, Józef Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Teslar, Józef Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Teslar, Józef Andrzej

Data urodzenia:

1889

Miejsce urodzenia:

Krzeszowice

Data śmierci:

1961

Informacje

Poeta, dr filozofii, filolog polski, członek Drużyn Polowych Sokoła, legionista 2 pp II Brygady Legionów Polskich. Był referentem prasowym Komendy Legionów. W latach 1915–1917 należał do 4 pp III Brygady Legionów Polskich. Pełnił funkcję dowódcy plutonu. Pracował w Archiwum Legionów. Został aresztowany przez Austriaków i osadzony w Witkowicach, następnie w Warszawie (1918). Sprawował obowiązki sekretarza sekcji szkolnictwa średniego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1919 r. ponownie trafił do 4 pp Legionów już jako major. Prowadził zajęcia w Korpusie Kadetów w Krakowie. W 1920 r. otrzymał posadę sekretarza Generalnego Komitetu Obrony Narodowej. W latach 1922-1939 wykładał język polski w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od 1939 do 1940 r. był oficerem łącznikowym Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej we Francji. Pracował także na uczelni w Edynburgu, Londynie i Glasgow. Od 1950 r. przebywał we Francji. Ogłosił m.in. Rytmy wojenne. 1914–1916 (1916), Mocniejsza niźli śmierć. 1914–1919 (1920)[1].

Bibliografia