Tioskow, Jarosław

Zgłoszenie do artykułu: Tioskow, Jarosław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Kasa Chorych

Blues Band

Koch International

1994

CD

45:10

Kasa Chorych

Blues Band

Koch International

1994

MC

Kasa Chorych

Blues córek naszych

Metal Mind Productions

2006

CD

Kasa Chorych

Chcę cię kochać

Zbig Trading Co.

1998

CD

43:04

Kasa Chorych

Koncertowo

JAM Records

2008

CD

Kasa Chorych

Live

Metal Mind Productions

2006

CD

01:18:28

Kasa Chorych

Orla

Metal Mind Productions

2014

CD

Kasa Chorych

Rhythm & puls

OffMusic

2004

CD

43:28

Kasa Chorych, Ryszard Skibiński

Ryszard „Skiba” Skibiński (1951–1983)

Metal Mind Productions

2007

CD

Kasa Chorych

Skiba

Metal Mind Productions

2008

CD

01:01:40

Skibiński Ryszard

Ryszard „Skiba” Skibiński (1951–1983)

Wifon

1984

LP

Skibiński Ryszard

Skiba

Vega

1985

MC

Więcej...
Bibliografia