Tłuczek-Oracz, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Tłuczek-Oracz, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Tłuczek-Oracz, Józef

Pseudonim:

Oracz

Data urodzenia:

9 września 1909

Miejsce urodzenia:

Sołonka

Data śmierci:

31 grudnia 1954

Informacje

Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Nowym Sączu objął posadę kierownika szkoły w Orchowcu (powiat Krasnystaw). Tam zastała go wojna. Jako działacz ludowy włączył się do prac w podziemnej organizacji. Objął kierownictwo Powiatowej Komisji Kulturalno-Oświatowo-Propagandowej przy Zarządzie Powiatowym „Rocha” w Krasnymstawie. Organizował na terenie powiatu tajną oświatę, pisał odezwy, pod jego kierunkiem odbywały się egzaminy w konspiracyjnych szkołach. Współpracował z podziemnymi pismami ludowymi „Wyzwolenie”, „Zielona Kadra”, „Kukułka” i „Biedronka”. Był współtwórcą oraz współredaktorem „Chłopskiego Znaku”. 7 marca 1944 r. został mianowany naczelnym redaktorem tego pisma. Oprócz Hymnu ludowego napisał kilka innych piosenek, znanych obecnie wyłącznie pod pseudonimem J. „Oracz”, a wśród nich Pieśń Ludowego Związku Kobiet, drukowaną na łamach 65 numeru „Chłopskiego Znaku” z dnia 1 marca 1944 r. (inc. „Po całej Polsce wzniosła pieśń leci”), Elzetka (inc. „Zakochałem ci się w przechodniej dziewczynie”), „Roch” (inc. „Kto z ludu i lud kocha, idei służyć chce”) oraz Chłostrzaki (inc. „Najmorowsze to chłostrzaki, same dorodne chłopaki”). Po wyzwoleniu powierzono mu stanowisko starosty w Krasnymstawie. Następnie przeniósł się do Lublina. Pracował w oświacie rolniczej, był sekretarzem Wojewódzkiego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, aż wreszcie objął stanowisko dyrektora administracyjnego szpitala w Lublinie. Już wtedy rozwijała się u niego bardzo intensywnie choroba. Jego piosenki drukowano w wielu powojennych wydawnictwach, wyłącznie pod pseudonimem okupacyjnym. Tak zamieścił je Walerian Batko w Pieśniach Batalionów Chłopskich (1946), jako utwory bezimienne weszły do zbiorku Pieśni partyzanckie Batalionów Chłopskich (1967)[1].

Bibliografia