Vieweger, Zofia

Zgłoszenie do artykułu: Vieweger, Zofia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Vieweger, Zofia

Data urodzenia:

1860

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autorka tekstów, śpiewaczka. Córka Antoniego, nauczyciela gimnazjalnego, oraz Anny z Bergmanów, ziemianki z Litwy. Jej pradziad przybył do Polski z Lotaryngii wraz z armią Napoleona. Do wybuchu I wojny światowej występowała w Moskwie. Po 1918 r. zamieszkała w Bronicach pod Nałęczowem a następnie w Warszawie. W okresie międzywojennym udzielała lekcji śpiewu oraz pisała i tłumaczyła teksty pieśni, piosenek. Zmarła podczas okupacji hitlerowskiej w Warszawie. Jej siostrą była kompozytorka Helena Łopuska[1].

Bibliografia