Vikaluk, Roksana

Zgłoszenie do artykułu: Vikaluk, Roksana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Vikaluk, Roksana

Informacje

Roksana Vikaluk urodziła się na Ukrainie i tam spędziła dzieciństwo. Od dzieciństwa interesowała się muzyką. Dość wcześnie rozpoczęła naukę gry na fortepianie, później kontynuowała ją w średniej szkole muzycznej.

Do Polski przyjechała w 1994 r. To tutaj podjęła dalszą naukę muzyki, początkowo dzięki staraniom i wsparciu Ewy Bem w Policealnym Studium Jazzowym w Warszawie w klasie śpiewu. Później zdobyła tytuł magistra w zakresie kompozycji i aranżacji na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Mieszkając na Śląsku poznała i nawiązała współpracę z Józefem Skrzekiem, z którym wydała wiele wspólnych produkcji audio i wideo, a także śpiewała w zespole In Corpore. W 1999 r. Roksana przeniosła się do Warszawy, gdzie powstał zespół Mizrah, którgo była współzałożycielem i liderem. Grupa zdobyła wyróżnienie w konkursie „Nowa Tradycja” w Warszawie, po czym nagrała płytę „Mizrah”. Krążek ukazał się nakładem Jazz Forum Records w 2002 r. Pojawiły się na nim jazzowe aranżacje kompozycji Roksany oraz muzyki wschodnioeuropejskiej.

Roksana Vikaluk współpracowała także z flecistą Ryszardem Borowskim, z którym wykonywała program złożony z własnych kompozycji, opracowań utworów muzyki dawnej oraz muzyki ludowej. Natomiast z Wittem Michajem z zespołu Roma tworzyła interpretacje romansów cygańskich i rosyjskich.

Roksana jest silnie związana z ojczyzną. Tam również koncertuje i nagrywa. Brała udział m.in. w Ogólnoukraińskim Festiwalu Jazzowym w Tarnopolu. Nagrała standardy jazzowe dla Radia Ukraina oraz teledysk do standardu L. Hamptona „Midnight Sun”, który pojawił się na liście przebojów w pierwszej dziesiątce. Artystka występuje cyklicznie na Festiwalu Ukraińskiej Kultury w Sopocie.

W 2005 r. została wydana przez Wydawnictwo 21 solowa płyta Roksany „Barwy”. Od 2006 r. artystka występuje w Teatrze Żydowskim w Warszawie, współpracuje także z Teatrem Rampa. Jest współtwórczyni spektaklu „Jaskółka” stworzonym według opowiadania Iwana Turgieniewa w reżyserii Żanny Gierasimowej.

Ponadto Roksana jest autorką Suity „Drzewo Światów”, ilustrującą zbiór opowieści, stworzonych na podstawie baśni szamańskich, głównie ludów Syberii. Projekt został wydany w formie książki z załączoną płytą CD i nosi pełną nazwę „Drzewo Światów. Opowieci czterech szamanów”.

Artystka, wraz z niemieckim muzykiem i wynalazcą Wolframem Spyrą tworzy duet Moon & Melody oraz trio ZVUK (Der Spyra Band), wspólnie z gitarzystą Robertem Gollą[1].

Bibliografia

1. 

http://www.roksana.com.pl/.
Oficjalna strona internetowa Roksany Vikaluk [odczyt: 19.02.2015].