Walczyński, Franciszek

Zgłoszenie do artykułu: Walczyński, Franciszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Dziewieć kolęd: na chór mieszany z towarzyszeniem organów

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Na święto Trzeciego Maja: hymn ku czci Boga Rodzicy Dziewicy Królowej Korony Polskiej: na chór męski: op. 183

Drukarnia Zygmunta Jelenia

1928

Na święto Trzeciego Maja: modlitwa za Ojczyznę na chór męski: op. 175

Drukarnia Zygmunta Jelenia

1931

Nowe melodie do starych pieśni mszalnych: w układzie dwugłosowym dla użytku młodzieży szkolnej i chórów parafialnych: op. 150

Walczyński, Franciszek

1931

Nowe pieśni za dusze zmarłych: op. 140

Walczyński, Franciszek

1930

Pięć pieśni ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus na chór dwugłosowy: op. 192

Urząd Parafialny w Zabawie

1930

Pieśni do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie poczętej: op. 72

Walczyński, Franciszek

1904

Pieśni do św. Stanisława Kostki: na chór dwugłosowy: op. 162

Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

1924

Pieśni do św. Stanisława Kostki: na chór dwugłosowy

2

Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

1927

Pieśni ku czci św. Antoniego Padewskiego w 700-letnią rocznicę jego śmierci: na chór dwugłosowy: op. 196

Urząd Parafialny w Zabawie

1931

Pieśni ku czci św. Stanisława B. i M.: na chór trzygłosowy: op. 180

Urząd Parafialny w Szczepanowie

1936

Tryptyk kolędowy: na chór męski a cappella

Wydawnictwo Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Krakowskiej

1931

Uwielbiajmy, wysławiajmy!: sześć pieśni eucharystycznych na 3 głosy równe: op. 146 a

Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

1928

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.