Watza, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Watza, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Watza, Mieczysław

Informacje

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po rozpoczęciu studiów pracował w Studenckiej Agencji Radiowej, a od 1980 do 1990 r. w klubach studenckich Torunia. Na początku lat 90 rozpoczął pracę w Tczewskim Domu Kultury, a później także w Klubie Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku. W 1993 r. założył własny impresariat artystyczny. W latach 2001–2013 był managerem zespołów KobranockaAtrakcyjny Kaimierz. Obecnie współpracuje z blues-rockowym zespołem Zdrowa Woda[1].

Bibliografia

1. 

http://www.impart.pl/
Strona internetowa impresariatu artystycznego Impart [odczyt: 12.05.2015].