Wereszczyńska, Mira

Zgłoszenie do artykułu: Wereszczyńska, Mira

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wereszczyńska, Mira

Pseudonim:

Rix i Mix

Data urodzenia:

16 czerwca 1896

Miejsce urodzenia:

Kowno

Data śmierci:

27 listopada 1955

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytorka, autorka tekstów. Studiowała w klasie fortepianu i kompozycji w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Debiutowała jako dyrygent w teatrze „Sfinks” w Warszawie. W 1922 r. kierowała teatrem żołnierskim. Od 1924 r. dyrygowała orkiestrą w Teatrze Praskim. Pisała teksty dla lwowskiego Chóru Eryana. Podczas okupacji hitlerowskiej prowadziła żeński tercet Trio Miry (z piosenkarkami: Lidią Machan i Zofią Jamry).

Po II wojnie światowej współpracowała z Operetką Warszawską oraz Teatrem Ludowym na stanowisku kierownika muzycznego, była ponadto pianistką-akompaniatorką[1].

Bibliografia