Wilner, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Wilner, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wilner, Józef

Pseudonim:

Willnet, Jerzy

Data urodzenia:

26 lipca 1905

Miejsce urodzenia:

Wilno

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Informacje

Kompozytor. Studiował od 1924 r. grę na skrzypcach w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Często przyjeżdżał do Warszawy i grał w lokalach rozrywkowych, kawiarniach itp. Działał również w Krakowie. Miał w dorobku przeboje, m.in. Zapłakane oczy, Będziesz za mną tęskniła. Należał do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, publikował niekiedy pod pseudonimem Jerzy Willnet. Zginął podczas II wojny światowej, zamordowany przez hitlerowców w nieznanych bliżej okolicznościach[1].

Bibliografia