Wójcicki, Kazimierz Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Wójcicki, Kazimierz Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wójcicki, Kazimierz Władysław

Data urodzenia:

1807

Data śmierci:

1979

Informacje

Folklorysta, prozaik. Odbył wiele podróży po Polsce w celu pozyskania materiałów badawczych na temat tradycji ludowej, kultury oraz zwyczajów obrzędowych. Wydawał śpiewniki patriotyczne, opublikował m. in. Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu, Przysłowia narodowe, Stare gawędy i obrazy[1].

Bibliografia

1. 

http://portalwiedzy.onet.pl/77350,haslo.html
Encyklopedia opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra [odczyt: 10.02.2009].