Wojciechowski, Edward

Zgłoszenie do artykułu: Wojciechowski, Edward

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wojciechowski, Edward

Data urodzenia:

1890

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

1983

Informacje

Podpułkownik dyplomata Wojska Polskiego. Był autorem piosenek legionowych. Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Należał do „Sokoła”.Walczył jako legionista 5 kompanii 2 pp. Od 3 XI 1914 r. przebywał w I Szkole Podchorążych Legionów Polskich w Krakowie, przeniesionej do Jabłonkowa, a następnie do Marmaros-Sziget. Został skierowany do formującego się w Rozprzy 6 pp Legionów Polskich. Uczestniczył w walkach 6 pp na Wołyniu. Po kryzysie przysięgowym oddelegowano go na front włoski. W 1920 r. otrzymał stanowisko oficera kadry 20 pp w Krakowie. Od 1924 r. pracował w Sztabie Generalnym. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. W latach 1926–1930 przyjęto go do Oddziału II Sztabu Generalnego w referacie niemieckim (rejon wschodnio-pruski). W ramach praktyki dowódczej został dowódcą batalionu 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Następnie przydzielono mu posadę w Oddziale III Sztabu Generalnego (komunikacja wojskowa). We wrześniu 1939 r. został szefem kolejnictwa Armii „Modlin”. Uczestniczył w obronie Lwowa. Walczył jako żołnierz Armii Krajowej w Krakowie. Po II wojnie był pracownikiem Zjednoczenia Węglowego, a na emeryturze zatrudniono go w Bibliotece Jagiellońskiej. Należał do współautorów pracy Rok bojów na Polesiu (1917) oraz I tomu monumentalnej Historii 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1939)[1].

Bibliografia