Wójcikowski, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Wójcikowski, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wójcikowski, Paweł

Pseudonim:

Koriat

Data urodzenia:

1889

Miejsce urodzenia:

Kielce

Data śmierci:

1950

Informacje

Poeta. Ukończył szkołę sztygarów w Dąbrowie Górniczej. Był członkiem OB PPS. Przed wybuchem I wojny światowej przebywał w Argentynie. Od 1914 r. walczył w Legionach jako ułan 1 p. uł. Beliny. W latach 1918–1920 wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Brał udział powstaniu śląskim, uczestniczył w walkach o górę św. Anny. W okresie międzywojennym pracował w przemyśle naftowym (m.in. w Borysławiu). Był aktywnym działaczem Związku Legionistów. Został żołnierzem Armii Krajowej. Zesłano go do miejscowości Szachty nad Donem. Po powrocie zamieszkał we Wrocławiu[1].

Bibliografia