Wolbach, Ryszard

Zgłoszenie do artykułu: Wolbach, Ryszard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wolbach, Ryszard

Pseudonim:

Rudy

Data urodzenia:

1954

Informacje

Polski wokalista rockowy, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w przeszłości czynnie uprawiał lekkoatletykę – skok w dal.

Był jednym z założycieli zespołu Babsztyl, po jego reaktywacji ponownie został jego członkiem.

Laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ośmiokrotne występował na Pikniku Country w Mrągowie.

Związany z zespołem Harlem od 1993 do końca 2008 r. Po odejściu z zespołu postanowił rozpocząć karierę solową.

Od 2012 r. realizuje wraz z Agencją IDO projekt „Kolory Nadziei”, w ramach którego powstała pierwsza solowa płyta artysty pod tytułem Wielki Dzień. Odpowiada on w nim za kompozycje, teksty, wyraz artystyczny, stylistykę oraz produkcję muzyczną (wraz z Ryśkiem Szmitem), wokal i gitarę akustyczną.

Ryszard Wolbach jest również współproducentem widowiska muzyczno-tanecznego Kolory Nadziei oraz wraz z Barbarą Szafraniec prowadzi warsztaty motywacyjne. Projekt ma zwrócić uwagę na możliwości ukryte w każdym człowieku, zachęcić do samorealizacji oraz uwolnić pokłady dobrej energii w celu osiągnięcia szczęścia[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.harlem.pl/harlem_strony/harlem_pl/index_pl.htm
Oficjalna strona internetowa zespołu Harlem [odczyt: 22.01.2009].

2. 

https://www.polskirock.eu/ryszard-wolbach,m367,biografia.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 04.06.2020].