Wysocki, Szymon

Zgłoszenie do artykułu: Wysocki, Szymon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wysocki, Szymon

Data urodzenia:

1968

Informacje

Polski muzyk i kompozytor, a także producent muzyczny i inżynier dźwięku.

W latach 1990-1994 współpracował z grupą De Mono jako instrumentalista (instrumenty klawiszowe), realizator i producent. Wraz z zespołem wydał w 1992 r. album Stop.

Gdy w 1992 r. lider grupy, Marek Kościkiewicz, założył zespół Nazar, Wysocki komponował muzykę do piosenek jego zespołu. Wydany w 1993 r. album Extazee! otrzymał nominację do Fryderyka.

Jest twórcą muzyki do reklam, programów telewizyjnych i filmów[2].

Bibliografia

1. 

https://www.polskirock.eu/szymon-wysocki,m1295,biografia.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 22.11.2019].