Żakiej, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Żakiej, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żakiej, Tadeusz

Pseudonim:

Marek, Tadeusz

Data urodzenia:

13 stycznia 1915

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

17 października 1994

Miejsce śmierci:

Katowice

Informacje

Autor tekstów. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, ukończył kurs śpiewu operowego i studia aktorskie w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Był aktorem, recytatorem, lektorem w Polskim Radiu. Pisał artykuły publicystyczne z zakresu muzyki, m.in. dla „Sygnałów”, piosenki. Po II wojnie światowej działał na Śląsku[1].

Bibliografia