Zawadzka, Zofia

Zgłoszenie do artykułu: Zawadzka, Zofia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zawadzka, Zofia

Pseudonim:

Winnicka, Ewa

Informacje

Poetka. W latach wojny czynnie działała w warszawskim konspiracyjnym zespole literackim. Do jej dorobku należały piosenki Jedno słowo, jeden znak, drukowanej w Śpiewniku domowym pt. Po coś ty wybiegła panno na ulicę oraz Dalejże, piechurze. Natomiast mniej znane były utwory Niech się podniesie lud, a także Jakże długa nasza droga opublikowane w I i III zeszycie Pieśni walki podziemnej w 1947 r. Prócz twórczości piosenkarskiej autorka uprawiała poezję. Jej wiersze ukazywały się na łamach zeszytów poetyckich „Werble Wolności”. Wśród czytelników konspiracyjnej prasy znany był szczególnie wiersz Na odbicie więźniów Pawiaka (drukowany m. in. w 3 numerze „Werbli Wolności” z czerwca 1943 r.), jak również wielokrotnie przedrukowywana w różnych czasopismach podziemnych Ballada o Antku Warszawiaku. Zamieszczono ją m. in. w Zbiorze pieśni i wierszy dla partyzantów Armii Ludowej[1].

Bibliografia