Zayenda, Edmund

Zgłoszenie do artykułu: Zayenda, Edmund

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zayenda, Edmund

Informacje

Śpiewak, piosenkarz. Debiutował 1 września 1933 r. w teatrze „Cyganeria”. W 1934 r. występował w „Starej Bandzie w Hollywood”. 17 sierpnia 1937 r. śpiewał w Polskim Radiu w operetce Clivia, a 2 września brał udział w premierze Słońca Meksyku w Operze w Teatrze Wielkim. Grał w teatrach dramatycznych, brał udział w komediach, poza tym występował gościnnie w „Lutni” w Wilnie i krakowskiej „Bagateli”. W 1938 r. śpiewał w Manewrach jesiennych Imre Kalmana w Operze w Teatrze Wielkim w Warszawie u boku Maryli Karwowskiej. W tym samym roku nagrał płyty dla „Syreny Record” w repertuarze operetkowym. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych[1].

Bibliografia