Żegota, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Żegota, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żegota, Bolesław

Właściwie:

Wąsowicz, Bolesław

Data urodzenia:

18 listopada 1901

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Informacje

Autor tekstów, aktor. Urodzony w Warszawie jako syn Henryka i Bronisławy z Janików. W Warszawie ukończył w 1918 r. gimnazjum. Brał udział jako ochotnik w wojnie polsko-sowieckiej. Pracę artystyczną rozpoczął w 1923 r. od występów w teatrzykach rewiowych. Był aktorem, poetą, humorystą, autorem utworów scenicznych, kompozytorem muzyki teatralnej, kierownikiem teatrów i rewii. Zamieszczał w prasie artykuły oraz felietony z dziedziny teatru.

W 1930 r. został dyrektorem kina „Lotos” w Warszawie. Jego teksty piosenek nagrywano od około 1933 r. w różnych wytwórniach, były też wydawane m.in. przez Gebethnera i Wolffa. Od 1936 r. występował w duecie z żoną, Julą (Julią) Żabińską, piosenkarką. W drugiej połowie lat trzydziestych występował w kinoteatrze „Popularnym”. W 1938 r. nagrał płyty dla „Syreny Record”. Był członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz Stowarzyszenia Artystów Estradowych i Widowiskowych „Polzawid”. Zginął podczas II wojny światowej[1].

Bibliografia