Zelenay, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Zelenay, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zelenay, Tadeusz

Pseudonim:

Kleks

Data urodzenia:

5 maja 1913

Miejsce urodzenia:

Kijów

Data śmierci:

1961

Informacje

Do kraju powrócił w 1925 r. Zamieszkał w Warszawie, gdzie też uzyskał maturę w Gimnazjum im. T. Czackiego, a następnie podjął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował jako poeta na łamach „Skamandra” i „Kuźni Młodych”. Przed wybuchem wojny ukazał się tomik jego wierszy Jesień sentymentalna. Był już w tym czasie członkiem grupy poetyckiej „S”, do której należeli Ryszard Matuszewski, Włodzimierz Pietrzak i inni. We wrześniu 1943 r. wszedł do zespołu redakcyjnego pisma satyrycznego „Moskit”. Po powstaniu w 1944 r. został wywieziony do Bawarii oraz osadzony w obozie jeńców wojennych. Po wyzwoleniu przebywał na obczyźnie i w tym czasie wydał tomik wierszy Zamieć. W 1946 r. wrócił do kraju, osiedlił się we Wrocławiu i poświęcił pracy literacko-pedagogicznej. Wydał dwa zbiory wierszy: Żółte oknoKartki z pamiętnika poetyckiego, oraz tom opowiadań Zapiski ze starej skrzyni[1].

Bibliografia