Ziółkowski, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Ziółkowski, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ziółkowski, Grzegorz

Data urodzenia:

1950

Miejsce urodzenia:

Wrocław

Informacje

Brat Elżbiety Ziółkowskiej. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu zajmuję się malarstwem i grafiką. Jego pasją jest również muzyka – pisze piosenki (teksty i muzykę) oraz gra na gitarze i fortepianie. Jego muzyka jest dostępna na oficjalnym kanale Grzegorza Ziółkowskiego w serwisie YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5pSv8KDPBsIWWtFj0Fb_FQ[1], [2].

Bibliografia

1. 

Ziółkowski, Grzegorz
Autorskie opracowanie.

2. 

http://ziolkowskigregor.de/
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Ziółkowskiego [odczyt: 19.02.2019].