Ziółkowski, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Ziółkowski, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Czy to jesień?

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Daj mi dłoń

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Gdybym spotkał ciebie

Ziółkowski, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Gdybyś tylko pokochała

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Ja, ty i noc

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Jak cię odnaleźć

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Jesień

Ziółkowski, Grzegorz

Staff, Leopold

Jesteś jak wiatr

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Kto

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Letni sen

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Miliony okien

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Mówiłaś mi

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Nie liczy się nic

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Nie pytam o nic

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Noc obok ciebie

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

O nic nie pytaj

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Odra

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Przebudzenia

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Przyjście

Ziółkowski, Grzegorz

Staff, Leopold

Sam nie wiem już

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Tak blisko nas

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Tak mało trzeba mi

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Tylko ty

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Witaj nam

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Wróć

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Wyznanie

Ziółkowski, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Z nieba sypie śnieg

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Zapomniany walc

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Złudzenia

Ziółkowski, Grzegorz

Ziółkowski, Grzegorz

Więcej...
Bibliografia

1. 

Ziółkowski, Grzegorz
Autorskie opracowanie.

2. 

http://ziolkowskigregor.de/
Oficjalna strona internetowa Grzegorza Ziółkowskiego [odczyt: 19.02.2019].