Zmigryder, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Zmigryder, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Zmigryder, Stanisław

Data urodzenia:

1877

Data śmierci:

2 maja 1930

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pianista. Studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie oraz w konserwatoriach muzycznych w Berlinie i Paryżu. W latach dwudziestych prowadził w Warszawie szkołę gry fortepianowej. Wykładał także w Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Był recenzentem i publicystą muzycznym, pisał artykuły krytyczne dla „Muzyki”, sprawował funkcję sekretarza Związku Sprawozdawców Muzycznych i Teatralnych, ponadto działał w licznych towarzystwach muzycznych. Tuż przed śmiercią dokonał nagrań dla firmy fonograficznej „Syrena Record”[1].

Bibliografia