Żytkiewicz, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Żytkiewicz, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żytkiewicz, Jan

Data urodzenia:

27 stycznia 1922

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Ojciec jego był pod-mistrzem ślusarskim. Jako 11-letni chłopiec musiał już zarabiać na swoje utrzymanie. Po kampanii wrześniowej 1939 r. wrócił do rodzinnego miasta i przez trzy miesiące ukrywał się. W 1940 r. w czasie jednej z łapanek został zatrzymany i wywieziony do Rzeszy. Przebywał do wyzwolenia w obozach pracy przymusowej Salzgitter, Leiferde, Falersleben i Geitelde, pracując przy budowie oraz konserwacji torów kolejowych. W tym ostatnim obozie, z jego inicjatywy, powstał zespół urządzający imprezy i wieczorynki z piosenką. W skład zespołu wchodzili przede wszystkim łodzianie: Józef Flak-Kaniewski, Henryk Skalski, Mieczysław Suliński, Józef Wolski, Zygmunt Wiśniewski. Na organkach przygrywał Bolesław Czyż z Krakowa, na skrzypcach grał Marian Ozięblewski z Łodzi. Prócz Kolędy o karierze Adolfa napisał jeszcze tekst do melodii kolędy Wśród nocnej ciszy oraz dwie piosenki pt. Cywilni niewolnicy, śpiewane na melodię żołnierską „O szóstej pobudka”. Słowa jednej z nich, zanotowane na odwrocie fotografii w formie „dedykacji”, dotarły w 1942 r. do rodziny w okupowanym kraju[1].

Bibliografia