Modlitwa: Głos duszy

Zgłoszenie do artykułu: Modlitwa: Głos duszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Modlitwa: Głos duszy Adam, Adolf (muzyka)
Leśkiewicz, Antoni (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adam Adolf, Leśkiewicz Antoni Uzupełnienie: muzyka Adolf Adam; słowa polskie Antoni Leśkiewicz Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Chwała na Wysokości: zbiór kompozycji kościelnych, 31

Data wydania:

1888 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ferdynand Hösick

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Józefa Jeżyńskiego

Znak wydawniczy:

424

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1981 : 1036/6 (121)

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 33 na 26 cm. Wydany nakładem Ferdynanda Hösick. Zawiera tekst utworu w języku polskim i francuskim. Incipit utworu w języku polskim: Do ciebie głos wznosimy. Incipit utworu w języku francuskim: Minuit, Chrétien. Wariant tytułu: Cantique de Noël. Na stronie tytułowej widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–87. Na ostatniej stronie zamieszczono wyciąg z katalogu muzycznego wydawnictw Ferdynanda Hösick’a w Warszawie pn. „Nuty do Śpiewu – zbiór najulubieńszych śpiewów polskich i obcych z towarzyszeniem fortepianu” z podziałem na następujące serie:

  • Śpiew Różnych Kompozytorów Polskich i Obcych,
  • Album Śpiewów Salonowych,
  • Album Włoskie,
  • Romanzero,
  • Śpiewnik Salonowy,
  • Koncert w Salonie,
  • Reperturt,
  • Z Albumu Marceliny Kochańskiej,
  • Reszke Album.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.