Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje Adrjański, Zbigniew (wybór)
Kowalczyk, Mieczysław (projekt okładki)
Gogacz, Jan (redakcja)
Hołozubiec, Paweł (redakcja techniczna)
Bajkiewicz, Krystyna (korekta) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adrjański Zbigniew Uzupełnienie: wybrał i komentarzem opatrzył Zbigniew Adrjański

Data wydania:

1976

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo „Iskry”

Wydanie:

2

Data druku:

lipiec 1976

Miejsce druku:

Łódź: Łódzkie Zakłady Graficzne Zakład nr 1

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S53 ; S112

Infomacje

Zbigniew Adrjański stworzył śpiewnik „jak najbardziej towarzyski oraz prywatny. Po prostu śpiewnik na różne okazje! No, a jeśli weźmiemy pod uwagę dość istotny szczegół, że nawet format śpiewnika został przez wydawnictwo tak pomyślany, aby mógł on zmieścić się w kieszeni marynarki czy też plecaka, towarzysząc Wam wszędzie – na randce, spacerze, wycieczce turystycznej i przy ognisku – to nic dziwnego, że dominują w nim utwory do śpiewania na co dzień”.

W publikacji autor zastosował następujący układ pieśni:

– Pieśni patriotyczne i rewolucyjne – w tej części Adrjański zamieścił wybór najbardziej znanych utworów. Kieszonkowy format śpiewnika nie pozwolił na opublikowanie melodii oraz nut tych dzieł, które nie zapisały się na trwałe w pamięci Polaków. Dlatego też autor musiał pominąć bardzo ciekawe, lecz mniej popularne ballady robotnicze, pieśni więzienne oraz pierwszomajowe. Zastosowano układ chronologiczny tekstów wg dat napisania utworów.

– Dawne pieśni i piosenki żołnierskie – repertuar w tym fragmencie śpiewnika jest dowodem na to, iż tworzenie pieśni stanowiło ważną formę walki z okupantem. Poeci-konspiratorzy podgrzewali do walki, sycili wiarą oraz szerzyli moralne wartości. Dzisiaj możemy oglądać ten wspaniały pomnik obywatelskiej powinności w postaci utworów, które są zapiskiem każdego dnia wojennej tułaczki, utrwaleniem spektakularnych zwycięstw i oczyszczeniem z gorzkiej porażki. Zastosowano układ chronologiczny tekstów wg dat napisania utworów.

– Pieśni frontowe, partyzanckie i powstańcze – j. w.

– Piosenki o kraju rodzinnym – ten fragment śpiewnika został poświęcony utworom, które wspominają czasy powojenne i odbudowę Warszawy, a także pierwsze chwile radości oraz entuzjazmu z powodu odzyskanej wolności. W tekście żołnierz-bohater przekształca się w ambitnego robotnika pracującego na wspólny sukces. Ten rodzaj liryki muzycznej zyskał sobie miano „piosenki zaangażowanej” i charakteryzuje się obecnością szlachetnej tendencji społecznej.

– Pieśni i piosenki młodzieżowe – w tej części znajdziemy oficjalne pieśni oraz hymny organizacji młodzieżowych, utwory nawiązujące do historii ruchu młodzieżowego w Polsce, stare i popularne piosenki harcerskie, studenckie, turystyczne, a także sportowe.

– Polskie piosenki ludowe – Zbigniew Adrjański do tego działu wybrał utwory, które zyskały sobie ludową popularność, czyli tzw. „obiegowe”. Przytoczone teksty są zazwyczaj anonimowe i wywodzą się z różnych zakątków Polski, lecz niejednokrotnie stają się przedmiotem adaptacji muzycznych profesjonalnych kompozytorów bądź zespołów ludowych. Zachowano pisownie i wymowę gwarową.

– Przeboje stare i nowe – autor postanowił wybrać najpopularniejsze szlagiery, które śpiewał cały kraj na festiwalach, koncertach, przed telewizorem i w dyskotekach. A wszystko w myśl zasady: „Dla każdego coś miłego”. Kryteriami są tutaj własne gusta oraz upodobania muzyczne danego melomana.

– Piosenki z różnych stron świata – j. w.

Publikacja została zaopatrzona w obszerny komentarz oraz przypisy uzupełniające, które wyjaśniają oraz przybliżają informacje na temat danej piosenki.

Dostęp