Marsz strzelców z 1863 r.

Zgłoszenie do artykułu: Marsz strzelców z 1863 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz strzelców z 1863 r. Anczyc, Władysław Ludwik (muzyka, słowa)
Anczyc, Władysław Marceli (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Anczyc Władysław Ludwik Uzupełnienie: słowa i melodia autora „Tyrteusza” (Władysław Ludwik Anczyc); ułożył na fortepian Władysław Marceli Anczyc Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1916

Miejsce wydania:

Kraków: Gustaw Gebethner i Spółka

Miejsce druku:

Wiedeń: Joseph Eberle

Znak wydawniczy:

G. G. & Cie. 1

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1950 : 111 ; 3788 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 3 stron. Skład główny w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki. Incipit utwory: Hej! Strzelcy wraz! Data opracowania układu fortepianowego: 1914.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.