Wojenna pieśń polska. T. 1

Zgłoszenie do artykułu: Wojenna pieśń polska. T. 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wojenna pieśń polska Andrzejowski, Zygmunt (zebrał, układ, wstęp) Oznaczenie autora wg wydawcy: Andrzejowski Zygmunt

Część:

T. 1

Data wydania:

1939

Miejsce wydania:

Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 23325 II musicalia

Infomacje

Książka składa się z 238 stron. Zawiera teksty i nuty 88 pieśni rycerskich, żołnierskich i ludowo-żołnierskich z okresu Rzeczpospolitej dawnej od wieku XII do XVII. Zbiór został przez autora poświęcony Józefowi Piłsudskiemu w następujących słowach: Pamięci Józefa Piłsudskiego, pierwszego Marszałka Polski, wskrzesiciela naszych szczytnych tradycji rycerskich tę prace poświęcam. W publikacji zamieszczono alfabetyczny spis incipitów, erratę, bibliografię, ilustracje oraz spis pieśni z podziałem na trzy części:

  • Cześć I. Oryginalne pieśni Polski przedrozbiorowej;
  • Cześć II. Oryginalne pieśni rycerskie, żołnierskie i ludowo-żołnierskie, których data powstania nie została ustalona;
  • Cześć III. Pieśni o charakterze rycersko-żołnierskim ułożone i śpiewane w czasach rozbiorów i porozbiorowych, a nawiązujące do dawnych czasów Rzeczypospolitej niepodległej.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.