Serenada

Zgłoszenie do artykułu: Serenada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Serenada Auber, Daniel François Esprit (muzyka)
Scribe, Eugène (słowa)
Chęciński, Jan (tłumaczenie)
Dobrzyński, Ignacy Feliks (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Auber D. F. E., Scribe Eug., Chęciński Jan, Dobrzyński Ig. F. Uzupełnienie: muzyka Daniel François Esprit Auber; słowa Eugène Scribe; tłumaczenie Jana Chęcińskiego; ułożona z towarzyszeniem fortepianu przez Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego Obsada instrumentalna: głos z fortepianem W zbiorze: Marco Spada: opera komiczna w trzech aktach , 1

Data wydania:

1860 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gustaw Sennewald

Miejsce druku:

Warszawa: Henri Hirszel (litografia)

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2817 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 stron o wymiarach 32 na 25 cm. Wydana nakładem Gustawa Sennewalda. Incipit utworu: Wśród szumu gęstych lasu drzew. Na stronie tytułowej zamieszczono tematy trzech fragmentów opery.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.