Aria ze Suity D-dur

Zgłoszenie do artykułu: Aria ze Suity D-dur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Aria ze Suity D-dur Bach, Johann Sebastian (muzyka)
Strzemieński, Jerzy (opracowanie)
Młodzianowski, Adam (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bach Johann Sebastian, Strzemieński Jerzy Uzupełnienie: muzyka Johann Sebastian Bach; do druku przygotował Jerzy Strzemieński Obsada instrumentalna: wiolonczela

Seria:

Miniatury Wiolonczelowe, 5

Data wydania:

1958

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

sierpień 1958

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3237

Postać zapisu:

głos instrumentalny

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1958 : 267

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 31 na 23 cm.

Elementy dodatkowe

Głos wiolonczeli składający się z jednej strony.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.