Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Ve...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun Tytuł oryginalny: Vier Gesänge: für Mezzosopran und Kammerorchester nacht Gedichten von Vesna Parun Baird, Tadeusz (autor)
Parun, Vesna (słowa)
Roszkowski, Janusz Bogdan (tłumaczenie)
Begović, Božena (tłumaczenie)
Tokarczuk, Maria (projekt okładki)
Widłak, Elżbieta (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Baird Tadeusz Uzupełnienie: przekład z serbochorwackiego na polski Janusz Bogdan Roszkowski, niemiecki Božena Begović Obsada instrumentalna: mezzosopran i orkiestra kameralna

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Londyn: J. & W. Chester Limited

Data druku:

maj 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 6545

Postać zapisu:

partytura i głos wokalny

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 18298 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 24 stron o wymiarach 31 na 24 cm. Oddany do druku 25 marca 1968 r. Utwór dedykowany Krystynie Szostek-Radkowej. Tekst w języku polskim, niemieckim i serbochorwackim.

Elementy dodatkowe

Głos wokalny w języku niemieckim obejmująca 2 kart o wymiarach 31 na 24 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.