Baird, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Baird, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Baird, Tadeusz

Data urodzenia:

26 lipca 1928

Miejsce urodzenia:

Grodzisk Mazowiecki

Data śmierci:

2 września 1981

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował tajnie podczas okupacji hitlerowskiej u Bolesława WoytowiczaKazimierza Sikorskiego. Po wojnie, w latach 1947–1951, studia uzupełniał u Piotra RytlaPiotra Perkowskiego. Był wykształconym pianistą, studiował prywatnie u Tadeusza Wituskiego. Jako kompozytor debiutował tuż po zakończeniu wojny. Skomponował m.in. muzykę do 20 filmów i 50 przedstawień teatralnych, symfonie, muzykę kameralną, pieśni, piosenki. Był działaczem Związku Kompozytorów Polskich, jednym z inicjatorów Warszawskiej Jesieni[1].

Bibliografia