Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe Tytuł oryginalny: Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patryotyczne i narodowe Barański, Franciszek (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Barański Franciszek Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Część:

Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

Data wydania:

1895 (około)

Miejsce wydania:

Lwów: Księgarnia Polska

Wydanie:

2, pomnożone

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 85 103 I Mag. Zb. Muz.

Infomacje

Druk muzyczny składający się z dwóch części. Pierwsza, w której zamieszczone są teksty utworów liczy 240 stron oraz czterostronicowy spis treści. Druga zawierająca zapisy muzyczne obejmuje 168 stron i dwustronicowy spis treści. Publikacja wydana nakładem Księgarni Polskiej. Druk został wykonany w Drukarni Narodowej Franciszka Ksawerego Pobudkiewicza.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.