Pieśń o Stalinie

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o Stalinie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o Stalinie Blanter, Matvej Isaakovič (muzyka)
Surkov, Aleksej Aleksandrovič (słowa)
Pasternak, Leon (tłumaczenie)
Lissa, Zofia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Błanter Matwiej, Lissa Zofia Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1949 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Czytelnik

Miejsce druku:

Warszawa: Jóżef Rynczak (sztych)

Znak wydawniczy:

„Czytelnik” nr 102

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15503 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 30 na 22 cm. Zawiera tekst utworu w języku polskim i rosyjskim. Tytuł utworu w języku rosyjskim: Pesnja o Staline. Incipit utworu: Po ojczystym płynie wciąż przestworzu. Na stronie tytułowej znajduje się podobizna Józefa Stalina.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.