20 lat Krakowskich szant: wspomnienia uczestników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

20 lat Krakowskich szant: wspomnienia uczestników Bobrowicz, Anna (wybór)
Dudziński, Wojciech (wybór)
Szurawski, Marek (rysunek) Uzupełnienie: wybór tekstów i zdjęć Anna Bobrowicz i Wojciech Dudziński

Data wydania:

2001

Miejsce wydania:

Kraków: Krakowska Fundacja Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „Hals”

ISBN:

8390435373

Typ publikacji:

kronika

Infomacje

Kronika krakowskiego festiwalu, który w ciągu dwudziestu lat z kameralnego spotkania żeglarzy rozrósł się do międzynarodowej imprezy. Dwudziestolecie krakowskich szant podsumowują organizatorzy (programy koncertów, laureaci, nagrody, krótkie noty biograficzne solistów i zespołów) oraz animatorzy i uczestnicy.