Pamiętam dzień: romans cygański

Zgłoszenie do artykułu: Pamiętam dzień: romans cygański

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pamiętam dzień: romans cygański Borisov, Boris Samojlovič (muzyka)
Bajkowska, Zofia (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Borysow Borys, Bajkowska Zofia Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Nuty Miniaturowe, 202

Data wydania:

1925 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Feliks Grąbczewski, Ignacy Rzepecki

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 490

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 21 na 15 cm. Wydany nakładem Feliksa Grąbczewskiego i Ignacego Rzepeckiego. Skład główny: Ignacy Rzepecki. Incipit utworu: Pamiętam dzień! ach! dla mnie dzień promienny. Tytuł w języku rosyjskim: Â pomnû den’. Na stronie tytułowej zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 139–176 oraz zdjęcie J. Gruszczyńskiej. Na ostatniej stronie zamieszczono spis pieśni cygańskich, które ukazały się w wydaniu miniaturowym: 8–206.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.