Psalm CVII Jana Kochanowskiego

Zgłoszenie do artykułu: Psalm CVII Jana Kochanowskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Psalm CVII Jana Kochanowskiego Borkowski, Bohdan (muzyka)
Kochanowski, Jan (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Borkowski Bohdan, Kochanowski Jan Obsada instrumentalna: sopran z fortepianem

Data wydania:

1894 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Miejsce druku:

Warszawa: Cyprian Witanowski (litografia)

Znak wydawniczy:

218

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 9 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron. Wydany nakładem Michała Arcta. Incipit utworu: Wszelki naród, wszelkie plemię. Wersja elektroniczna publikacji dostępna w Bibliotece Narodowej Polona pod adresem: https://polona.pl/item/psalm-cvii-jana-kochanowskiego,Njk1OTgyMTk/0/#info:metadata.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.