Cudny sen: walc

Zgłoszenie do artykułu: Cudny sen: walc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cudny sen: walc Bosc, Auguste (muzyka)
Bajkowska, Zofia (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bosc Auguste, Bajkowska Zofia Obsada instrumentalna: fortepian z podpisanym tekstem

Seria:

Biblioteczka Muzyczna, 98

Data wydania:

1920 (po)

Miejsce wydania:

Warszawa: Bronisław Rudzki

Miejsce druku:

Warszawa: Jan Cotty (litografia, druk)

Znak wydawniczy:

B 1098 R

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1967 : 484

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 21 na 15 cm. Wydany nakładem Bronisława Rudzkiego. Datowanie według adresu wydawniczego. Incipit utworu: Śniłam sen uroczy. Na stronie tytułowej znajduje się zdjęcie Kazimiery Horbowskiej. Nad nagłówkiem widniej komentarz: Z repertuaru Kazimiery Horbowskiej. Na ostatniej stronie zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–111.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.