Ludu mój, ludu!: pieśń wielkopostna

Zgłoszenie do artykułu: Ludu mój, ludu!: pieśń wielkopostna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ludu mój, ludu!: pieśń wielkopostna Bursa, Stanisław (opracowanie)
Mioduszewski, Michał Marcin (muzyka, słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bursa Stanisław, Mioduszewski Michał Uzupełnienie: opracował Stanisław Bursa; melodia i słowa według Ks. Michała Mioduszewskiego Obsada instrumentalna: głos z organami

Data wydania:

1939 (około)

Miejsce wydania:

Kraków: Teodor Gieszczykiewicz

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2738 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony. Skład główny: Księgarnia Teodora Gieszczykiewicza. Incipit utworu: Ludu, mój ludu! cóżem ci uczynił. Ilustracja na okładce przedstawia anioła całującego nogi ukrzyżowanego Chrystusa.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.