Pieśń uroczysta wykonana przy odsłonięciu pomników Tadeusza Kości...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń uroczysta wykonana przy odsłonięciu pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w Waszyngtonie, dnia 11go maja 1911 r. Bursa, Stanisław (muzyka)
Lubecki, Kazimierz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bursa Stanisław, Lubecki Kazimierz Obsada instrumentalna: chór męski

Data wydania:

1929

Miejsce wydania:

Kraków: Bursa, Stanisław, Antoni Piwarski i Spółka

Miejsce druku:

Kraków: K. Rogalski

Postać zapisu:

partytura i głosy wokalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2010 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składając się z 6 stron (4 strony zajmuję partytura a 2 strony głosy: tenor i bas) o wymiarach 28 na 20 cm. Wydany nakładem autora. Skład główny: Księgarnia Antoniego Piwarskiego i Spółki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.