Zgłoszenie do artykułu: Żal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żal Campana, Fabio (muzyka)
Chęciński, Jan (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Campana Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Album włoskie: zbiór najulubieńszych śpiewów na głos mezzo sopranowy z towarzyszeniem fortepianu z repertuaru Francesco Ciaffei, 5

Data wydania:

1890 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ferdynand Hösick

Znak wydawniczy:

22

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1092 : 48

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 33 na 26 cm. Tekst utworu w języku polskim i włoskim. Tytuł w języku włoskim: La veglia. Incipit w języku polskim: Gdy noc ziemię do snu kołysze. Incipit w języku włoskim: Or che tutto intorno tace. Na stronie tytułowej zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–24.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.