Pszczółka: piosnka węgierska

Zgłoszenie do artykułu: Pszczółka: piosnka węgierska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pszczółka: piosnka węgierska Capoul, Victor (muzyka)
Rapacki, Wincenty (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Capoul Wiktor, Rapacki Wincenty Obsada instrumentalna: głosy z fortepianem

Seria:

Wybór Śpiewów Salonowych: na jeden i dwa głosy z towarzyszeniem fortepianu, 2

Data wydania:

1882 (data cenzury)

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Znak wydawniczy:

M. 34 A.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1948 : 403

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron o wymiarach 32 na 26 cm. Wydany nakładem Michała Arcta. Tytuł w języku węgierskim: Méha. Tekst utworu w języku polskim i francuskim. incipit utworu w języku polskim: Patrz, na listku lilii białej. Incipit utworu w języku francuskim: Sur la feuille d’un lilas blanc. Na ostatniej stronie zamieszczono wybór śpiewów salonowych wydanych nakładem księgarni i składu nut Michała Arcta w Warszawie.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.