Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobieni...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego Cepelli, Jan (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cepelli Jan

Rok wydania:

1933

Miejsce wydania:

Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Państwowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Celem śpiewnika było dostarczenie oddziałom strzeleckim i hufcom przysposobienia wojskowego materiału śpiewaczego, który by odpowiadał postawie duchowej młodzieży, wychowującej się na obywateli żołnierzy. Uwzględniono zatem pieśni, które powinny zabrzmieć zarówno w marszu, na boisku sportowym, jak i te, które będą uzupełniały i urozmaicały zajęcia wychowawczo-oświatowe, prowadzone w świetlicy, przy ognisku obozowym, na wycieczce, czy wreszcie będą podnosiły uroczysty nastrój obchodów, świąt i rocznic.

Śpiewnik zawiera 170 pieśni w układzie muzycznym na dwa głosy. Są to pieśni patriotyczne, żołniersko-legionowe i ludowe, wybrane z rodzinnego skarbca twórczości narodowej. Śpiewnik zawiera następujące działy:

I) Hymny,

II) Modlitwy,

III) Święta i rocznicę,

IV) Pieśni marszowe i obozowe,

V) Pieśni ludowe,

VI) Różne.

Układu tego dokonano z myślą ułatwienia doboru pieśni w różnych okolicznościach, przy czym pieśni wiążące się z rocznicami świąt państwowych, bądź narodowych, poprzedzono krótkimi wstępami.

W celu ułatwienia kierownikom (instruktorom) prowadzenia śpiewu, zamieszczono wskazówki metodyczne, omawiające przystępnie najważniejsze wskazania co do organizacji chóru i rozszerzenia śpiewu w oddziałach Związku Strzeleckiego i hufcach przysposobienia wojskowego.