Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobieni...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego Cepelli, Jan (zebrał, opracowanie muzyczne)
Mayzner, Tadeusz (zebrał, opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cepelli Jan Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1933

Miejsce wydania:

Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Państwowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” (publikacja zdigitalizowana, brak oryginału)

Infomacje

Celem śpiewnika było dostarczenie oddziałom strzeleckim i hufcom przysposobienia wojskowego materiału śpiewaczego, który by odpowiadał postawie duchowej młodzieży, wychowującej się na obywateli żołnierzy. Uwzględniono zatem pieśni, które powinny zabrzmieć zarówno w marszu, na boisku sportowym, jak i te, które będą uzupełniały i urozmaicały zajęcia wychowawczo-oświatowe, prowadzone w świetlicy, przy ognisku obozowym, na wycieczce, czy wreszcie będą podnosiły uroczysty nastrój obchodów, świąt i rocznic.

Śpiewnik zawiera 170 pieśni w układzie muzycznym na dwa głosy. Są to pieśni patriotyczne, żołniersko-legionowe i ludowe, wybrane z rodzinnego skarbca twórczości narodowej. Śpiewnik zawiera następujące działy:

I) Hymny,

II) Modlitwy,

III) Święta i rocznicę,

IV) Pieśni marszowe i obozowe,

V) Pieśni ludowe,

VI) Różne.

Układu tego dokonano z myślą ułatwienia doboru pieśni w różnych okolicznościach, przy czym pieśni wiążące się z rocznicami świąt państwowych, bądź narodowych, poprzedzono krótkimi wstępami.

W celu ułatwienia kierownikom (instruktorom) prowadzenia śpiewu, zamieszczono wskazówki metodyczne, omawiające przystępnie najważniejsze wskazania co do organizacji chóru i rozszerzenia śpiewu w oddziałach Związku Strzeleckiego i hufcach przysposobienia wojskowego.

Dostęp