Mayzner, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Mayzner, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mayzner, Tadeusz

Data urodzenia:

1892

Data śmierci:

1939

Informacje

Dyrygent, kierownik chóru, kompozytor. Absolwent Szkoły Muzycznej przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Od 1930 r. pracował w Wydziale Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Był współautorem programów szkolnych z muzyki, wprowadził obowiązkowe nauczanie śpiewu w szkołach średnich[3]. W dwudziestoleciu międzywojennym prowadził audycje radiowe: Śpiewajmy piosenki. Był głównym organizatorem ustanowionego przez władze szkolne „Święta Pieśni”, które w latach trzydziestych (zawsze w połowie maja) obchodzono w szkołach całego kraju[2]. W latach 1932–1939 prowadził warszawski Chór Międzyszkolny; kierował chórem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nagrał kilka płyt dla wytwórni: „Odeon” i „Syrena Record”, często występował i dyrygował w Polskim Radiu. Pisał i wydawał śpiewniki, prace dydaktyczne z teorii muzyki (Dydaktyka i muzyka, Warszawa 1936 r.; Chopin, Lwów 1938 r.). Współpracował z pismami: „Śpiew w szkole”, „Teatr ludowy” i in. Komponował pieśni i piosenki dla dzieci, tworzył opracowania muzyki i piosenek ludowych. Zginął we wrześniu 1939 r. w Warszawie[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.