Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku Chybiński, Adolf (opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chybiński Adolf Uzupełnienie: melodia według wydania prof. Adolfa Chybińskiego Obsada instrumentalna: linia melodyczna

Tytuł:

Ej latał słowiczek: z piosenek wieśniaczych Moniuszko, Stanisław (muzyka)
Czudowski, Tadeusz (muzyka)
Czeczot, Jan (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czeczot Jan, Moniuszko Stanisław, Czudowski Tadeusz Obsada instrumentalna: głos solowy i chór

Data wydania:

1938 (około)

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia „Zgoda” J. Klimczak i Spółka

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1937/8 : 4225

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony. Wydany jako bezpłatny dodatek do miesięcznika „Chór”. Data wydania przyjęta z Katalogu Biblioteki Narodowej.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.