Czeczot, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Czeczot, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czeczot, Jan

Data urodzenia:

24 czerwca 1796

Miejsce urodzenia:

Małuszyce Nowogródzkie

Data śmierci:

1 sierpnia 1847

Miejsce śmierci:

Druskienniki

Informacje

Poeta romantyczny, przyjaciel Adama Mickiewicza, zesłaniec, autor zbioru wierszy Piosenki wieśniacze znad Niemna[2]. Był poetą, zbieraczem i znawcą polskiego folkloru, którego kilka obszernych zbiorów opublikował drukiem. Pisał pieśni, ballady, piosenki, do najbardziej znanych należy Prząśniczka (z późniejszą muzyką Stanisława Moniuszki)[3].

Bibliografia