Jest Warszawa: rewia piosenek o Warszawie

Zgłoszenie do artykułu: Jest Warszawa: rewia piosenek o Warszawie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jest Warszawa: rewia piosenek o Warszawie Ciechan, Zbigniew (opracowanie)
Barszczewska-Wojda, Beata (projekt okładki)
Doleżal, Wanda (redakcja)
Lisicka, Amelia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ciechan Zbigniew Obsada instrumentalna: głos z akordeonem lub gitarą

Data wydania:

1969 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1976

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa Nr 5 (druk)

Znak wydawniczy:

PWM 7787

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 20173 I musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 84 strony. Oddany do druku 17 listopada 1975 r. Zawiera 35 piosenek o Warszawie.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.