Tam, gdzie matka...

Zgłoszenie do artykułu: Tam, gdzie matka...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tam, gdzie matka... Ciechan, Zbigniew (muzyka)
Bernat, Anna (słowa)
Stradczuk-Twardowska, Alicja (redakcja muzyka)
Nieznański, Mieczysław (opracowanie muzyczne)
Opoka, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ciechan Zbigniew, Bernat Anna Obsada instrumentalna: chór mieszany a cappella

Seria:

Biblioteka Pieśni Chóralnej: 13

Data wydania:

1988

Miejsce wydania:

Warszawa: Polski Związek Chórów i Orkiestr

Data druku:

1988

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Poligraficzny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1988 : 410/5/75

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 stron. Wydawca: Polski Związek Chórów i Orkiestr – Zarząd Główny. Incipit utworu: Tam gdzie na drogach znajomy wiatr. Publikacja zawiera krótką notkę biograficzną kompozytora. Na przedostatniej stronie zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 4–12.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.