Bernat, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Bernat, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bernat, Anna

Data urodzenia:

3 grudnia 1946

Miejsce urodzenia:

Szczecin

Informacje

Poetka, autorka tekstów piosenek, także tłumaczka. Absolwentka Pomaturalnej Państwowej Szkoły Technicznej. Do 1978 r. pracowała w wyuczonym zawodzie jako chemik laborant. W 1970 r. zadebiutowała w konkursie Forum Poetów Hybrydy, w którym zdobyła wyróżnienie. Rok później debiutowała na antenie radiowej audycją poetycką pt. Dałam ci dziewczynę. W 1972 r. zadebiutowała jako autorka tekstów piosenek dla Andrzeja DąbrowskiegoTeresy Tutinas. Później pisała m.in. dla Danuty Błażejczyk, Renaty Danel, Kapeli Warszawskiej, Waldemara Koconia, Jolanty Kubickiej, Ewy Kuklińskiej, Sławy Przybylskiej, Ireny Santor, Lidii Stanisławskiej oraz zespołów dziecięcych.

Jest autorką wierszy wydanych w zbiorkach poetyckich Biała wyspa, Niepokoje starej nocy, Liściasty modlitewnik; poematów Niewidomi, Gdy wszyscy wniebowzięci, Wigilijną nocą; cyklu poetyckiego Wiersze na dzień powszedni; polskiego libretta francuskiej opery Bezdomna jaskółka (muz. Szymon Laks) i libretta musicalu W pustyni i w puszczy (według Henryka Sienkiewicza, muz. Marek Sart); tekstów piosenek dla dzieci, wydanych w podręcznikach wychowania muzycznego dla klas II-VIII oraz w czasopismach „Radio w Szkole” i „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.

Jest laureatką:

– I nagrody w konkursie Polskiego Radia i Telewizji w 1975 r. za piosenkę A radości będzie tyle,

– III nagrody w konkursie Polskiego Radia i Telewizji w 1976 r. za piosenkę Tu dobrze mi,

– wyróżnienia na Poznańskiej Wiośnie Estradowej w 1977 r. za piosenkę Śmiechu warte, a nie łez,

– wyróżnień w Łódzkiej Wiośnie Poetów w 1971, 1973 i 1975 r.,

– III nagrody w konkursie Polskiego Radia i miesięcznika „Poezja” w 1973 r. za poemat Niewidomi,

– wyróżnienia w V Warszawskiej Jesieni Poezji w 1975 r. za poemat Gdy wszyscy wniebowzięci,

– wyróżnienia w konkursie Programu II Polskiego Radia i Ministra Kultury i Sztuki w 1990 r. na słuchowisko za pt. Działo się w listopadzie[1].

Bibliografia