Bernat, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Bernat, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bernat, Anna

Data urodzenia:

3 grudnia 1946

Miejsce urodzenia:

Szczecin

Informacje

Poetka, autorka tekstów piosenek, także tłumaczka. Absolwentka Pomaturalnej Państwowej Szkoły Technicznej. Do 1978 r. pracowała w wyuczonym zawodzie jako chemik laborant. W 1970 r. zadebiutowała w konkursie Forum Poetów Hybrydy, w którym zdobyła wyróżnienie. Rok później debiutowała na antenie radiowej audycją poetycką pt. Dałam ci dziewczynę. W 1972 r. zadebiutowała jako autorka tekstów piosenek dla Andrzeja DąbrowskiegoTeresy Tutinas. Później pisała m.in. dla Danuty Błażejczyk, Renaty Danel, Kapela_Warszawska, Waldemara Koconia, Jolanty Kubickiej, Ewy Kuklińskiej, Sławy Przybylskiej, Ireny Santor, Lidii Stanisławskiej oraz zespołów dziecięcych.

Jest autorką wierszy wydanych w zbiorkach poetyckich Biała wyspa, Niepokoje starej nocy, Liściasty modlitewnik; poematów Niewidomi, Gdy wszyscy wniebowzięci, Wigilijną nocą; cyklu poetyckiego Wiersze na dzień powszedni; polskiego libretta francuskiej opery Bezdomna jaskółka (muz. Szymon Laks) i libretta musicalu W pustyni i w puszczy (według Henryka Sienkiewicza, muz. Marek Sart); tekstów piosenek dla dzieci, wydanych w podręcznikach wychowania muzycznego dla klas II-VIII oraz w czasopismach „Radio Szkole” i „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.

Jest laureatką:

– I nagrody w konkursie Polskiego Radia i Telewizji w 1975 r. za piosenkę A radości będzie tyle,

– III nagrody w konkursie Polskiego Radia i Telewizji w 1976 r. za piosenkę Tu dobrze mi,

– wyróżnienia na Poznańskiej Wiośnie Estradowej w 1977 r. za piosenkę Śmiechu warte, a nie łez,

– wyróżnień w Łódzkiej Wiośnie Poetów w 1971, 1973 i 1975 r.,

– III nagrody w konkursie Polskiego Radia i miesięcznika „Poezja” w 1973 r. za poemat Niewidomi,

– wyróżnienia w V Warszawskiej Jesieni Poezji w 1975 r. za poemat Gdy wszyscy wniebowzięci,

– wyróżnienia w konkursie Programu II Polskiego Radia i Ministra Kultury i Sztuki w 1990 r. na słuchowisko za pt. Działo się w listopadzie[1].

Bibliografia